AUSEMIO

AUSEMIO je platforma, ktorá sa zákazníkovi prispôsobí. Umožňuje prehľad a automatizovanú správu majetku a prevádzkových, údržbových služieb aj so súvisiacou elektronickou dokumentáciou. Ide o:

-kompletný nástroj na riadenie procesov,

-umožňuje robiť veci jednoducho a vtedy, keď treba,

-učí zariadenia hlásiť poruchy.

-poskytuje prehľady,

-zefektívni kontrolu nad plánovanými a realizovanými úlohami,

-prepája existujúce systémy,

-zabezpečiť vie jednoduchý workflow nad výnimkami.