AUSEMIO

AUSEMIO je platforma, ktorá umožňuje prehľad a automatizovanú správu majetku a prevádzkových, údržbových služieb aj so súvisiacou elektronickou dokumentáciou.

Ide o kompletný nástroj na riadenie procesov. Poskytuje prehľady, zefektívni kontrolu nad plánovanými a realizovanými úlohami.